ĐI TÌM GƯƠNG MẶT

Cô gái quyền năng

GIẢI NHẤT Chung cuộc

Lê Võ Tường Vi

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Danh sách thắng giải | Chung cuộc | Tuần 4 | Tuần 3 | Tuần 2 | Tuần 1
SlimGuard Herworld