Tóc nhuộm pixel – Cơn sốt mới trên toàn thế giới

Tóc nhuộm ombré hay xám pastel? Xưa như trái đất rồi! Năm 2015 gọi tên “nữ hoàng” mới của dòng tóc nhuộm: Pixel!

Previous Next

KIT KAT

Tổng hợp

Đừng bỏ qua:

Bình luận qua Facebook

Bình luận qua Disqus