CACTUS DE CARTIER COLLECTION: Tinh tế và đẳng cấp

Những người phụ nữ tự tin lựa chọn BST Cactus de Cartier mạnh dạn làm chủ bản chất hoang dã và nổi loạn nhưng tinh tế của chính nó

CACTUS DE CARTIER

Những người phụ nữ tự tin lựa chọn BST Cactus de Cartier mạnh dạn làm chủ bản chất hoang dã và nổi loạn nhưng tinh tế của chính nó.

Với dáng hình và sự chuyển động, những tạo tác mạnh mẽ và tràn đầy hấp lực mới nhất đến từ BST nắm giữ được tinh thần và phong cách độc lập.

KẾT CẤU KIẾN TRÚC CỦA NHỮNG KHOẢNG TRỐNG VÀNG QUÝ GIÁ

Đinh tán và hạt lưu động

Màu sắc mềm mại và mãnh liệt

Những lựa chọn vô cùng thích hợp của những kết tụ hạt tuyệt đẹp và căng tràn

Tính đối ngẫu và sự căng thẳng được tạo ra giữa sức mạnh và tính mềm mại minh họa cho phương trình thẩm mỹ của Cartier. Các tạo tác trang sức được lấy cảm hứng từ thực vật thách thức sự phân loại, sáng tạo ra định nghĩa cái đẹp của chính nó.

Screen Shot 2018-06-26 at 10.46.57 AM

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, đính kim cương cắt khối tròn 0.01 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.47.14 AM

Hoa tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18k, được đính 4 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.07 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.47.28 AM

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 16 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 36 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.52 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.47.43 AM

Lắc tay Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 16 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 36 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.76 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.47.55 AM

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 80 viên đá thạch anh, 77 viên ngọc lưu ly và 260 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 5.18 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.04 AM

Hoa tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 32 viên đá thạch anh, 38 viên ngọc lưu ly và 74 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.66 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.15 AM

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 14 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 18 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.22 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.26 AM

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được dính 86 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 2.03 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.39 AM

Lắc tay Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 223 viên kim cương cắt khối tròn tổn trọng lượng 4.26 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.50 AM

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, đính 2 viên đá aventurine và 5 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.09 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.48.58 AM

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, đính 28 viên đá thạch anh, 19 viên ngọc lưu ly và 73 viên kim cương với tộng trọng lượng 1.52 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.49.07 AM

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 123 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 2.90 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.49.19 AM

Hoa tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 4 viên đá aventurine và 8 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.14 carat

Screen Shot 2018-06-26 at 10.49.29 AM

Hoa tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, mỗi bên được đính 12 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.23 carat

Her World Vietnam

Đừng bỏ qua