Diện đồ color block đúng điệu xuống phố ngày thu

Xu hướng kết hợp các màu sắc nổi bật đối lập trên cùng set đồ mang tên color block không còn là “đặc quyền” của mùa hè mà còn được ưa chuộng trong mùa thu đông năm nay

Screen Shot 2015-11-04 at 3.57.38 PMScreen Shot 2015-11-04 at 4.03.28 PM Screen Shot 2015-11-04 at 3.58.01 PM

Screen Shot 2015-11-04 at 3.58.17 PMHer World Việt Nam

Đừng bỏ qua:

Bình luận qua Facebook

Bình luận qua Disqus