Diện họa tiết tropical sao cho không lạc mốt?

Trang phục in họa tiết tropical với hình hoa lá đặc trưng được ví như làn gió mát, giúp làm dịu cái nắng chói chang của những ngày hè

 

Screen Shot 2015-07-15 at 3.16.42 PMScreen Shot 2015-07-15 at 3.18.05 PMScreen Shot 2015-07-15 at 3.18.22 PMScreen Shot 2015-07-15 at 3.18.39 PM Screen Shot 2015-07-15 at 3.18.51 PM Screen Shot 2015-07-15 at 3.19.05 PM Screen Shot 2015-07-15 at 3.19.20 PM

Screen Shot 2015-07-15 at 3.19.36 PMHer World Việt Nam

Đừng bỏ qua